WKR en Events update: 58% van de werkgevers heeft feest of uitje in de vrije ruimte

10-04-2018 - WKR EN EVENTS - De Werkkostenregeling. Op 1 januari 2015 ging de regeling officieel in en sindsdien heeft EventBranche.nl samen met branchegenoten, Deloitte en de Belastingdienst geprobeerd duiding te brengen. Terwijl de geluiden steeds sterker worden, dat er steeds actiever gecontroleerd gaat worden, wijst een groot onderzoek naar de WKR uit dat ruim de helft van de werkgevers uitjes en feesten in de vrije ruimte heeft.

De beleidsonderzoekers van Panteia deden onderzoek onder werkgevers, intermediairs en medewerkers van de Belastingdienst over de stand van zaken rondom de WKR en de gevolgen van de WKR. Daarbij werd onder meer gevraagd naar wat werkgevers in de zogeheten vrije ruimte onderbrengen, 1,2 procent van de totale loonsom die vrij besteed mag worden aan vergoedingen en verstrekkingen.

Ruim op 1 met 78 procent is het kerstpakket, gevolgd door het personeelsfeest of bedrijfsuitjes op een externe locatie genoemd door 58% van de werkgevers. Zodra een dergelijk event op het bedrijfsterrein plaatsvindt geldt een gerichte vrijstelling, vandaar de toevoeging 'op een externe locatie'.

De Top 5 posten die werkgevers binnen de vrije ruimte boeken:

  • kerstpakket 78%
  • personeelsfeest of bedrijfsuitje 58%
  • representatiekosten 35%
  • lunches, maaltijden op de werkplek 30%
  • bonussen, gratificaties 26%

>> Lees ook: Bedrijfsfeest op werkplek of op externe locatie blijft binnen WKR wereld van verschil

De Werkkostenregeling, de wat?
Misschien wel één van de meest bizarre uitkomsten uit het evaluatie-onderzoek: meer dan de helft van de werkgevers weet niet wat de werkkostenregeling inhoudt. Met naheffingen van 80 procent, een gevaarlijk gegevens. Dus hierbij nog 1 keer de basis:

De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Het systeem bestaat uit een aantal gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen en een vrije ruimte. Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen vallen tot op zekere hoogte onder een gerichte vrijstelling en blijven daardoor onbelast, zoals reiskosten en studiekosten. Bepaalde vormen van loon in natura, zoals werkplekvoorzieningen en werkkleding, vallen onder een nihilwaardering en blijven op grond daarvan onbelast. De overige vergoedingen en verstrekkingen (met uitzondering van onder andere de ter beschikking gestelde auto en woning) kan de werkgever onder de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom brengen, waardoor deze onbelast blijven. Hiervoor moet de werkgever deze vergoedingen en verstrekkingen in de administratie aanwijzen als eindheffingsbestanddeel, waarbij moet worden voldaan aan het gebruikelijkheidscriterium. Het bedrag dat boven de vrije ruimte uitkomt, valt onder een eindheffing van 80%. 

EventBranche.nl heeft een kennisdossier samengesteld: WKR en Events, waarbij de werkkostenregeling vertaald is naar de dagelijkse praktijk van het interne fun evenement.

>> Bestel het kennisdossier WKR en Events

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer

•  Entree netwerk-evenementen van EventBranche*
•  4 keer per jaar het EventBranche Magazine
•  4 keer per jaar een kennisdossier
•  Plaats jouw eigen nieuws
•  Korting op het plaatsen van vacatures
•  Bedrijfsvermelding op www.evenementorganiseren.nl.

*uitgezonderd o.a. Gouden-Giraffe, de BeachBrancheBarbecue. Voor enkele evenementen naast onze 4 reguliere bijeenkomsten vragen wij een entree- of ticketfee.

 

LEES HIER UITGEBREID WAT HET LIDMAATSCHAP INHOUDT

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners