Wat u moet weten over de nieuwe belastingwet (deel II): de werkkostenregeling in het kort

19-05-2010 - Kiest een werkegever voor de werkkostenregeling? Dan mag hij/zij maximaal 1,5% van het totale fiscale loon, de 'vrije ruimte', besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers, aldus de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst.nl

De Belastingdienst geeft uitgebreide praktische informatie voor werkgevers. Hoe werkt de werkkostenregeling precies?

Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Dit eindheffingsloon is geen loon voor de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Naast de vrije ruimte kunt u ook gebruikmaken van de gerichte vrijstellingen om bepaalde zaken onbelast te vergoeden of verstrekken.

U past de werkkostenregeling als individuele werkgever toe en dus bijvoorbeeld niet als groep vennootschappen van een concern of als samenhangende groep inhoudingsplichtigen.

De werkkostenregeling in het kort:

Stap 1: Bepaal of de vergoeding of verstrekking loon is. De werkkostenregeling geldt alleen voor loon.
Stap 2: Is de vergoeding of verstrekking loon van de werknemer, kies dan of u deze als loon behandelt of in uw vrije ruimte onderbrengt.
Stap 3: Bereken over het bedrag boven de vrije ruimte 80% eindheffing.
 

Stap 1: Bepaal of de vergoeding of verstrekking loon is
De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen en verstrekkingen die tot het loon behoren. Vergoedingen en verstrekkingen die geen loon zijn of waarvoor een vrijstelling bestaat, vallen niet onder de regeling en gaan dus niet ten koste van de vrije ruimte. Zie voor meer informatie: Geen loon of geen belast loon.

Is de vergoeding of verstrekking loon, dan kunt u kiezen of u deze onderbrengt in de vrije ruimte of bestempelt als loon.

U mag de werkkostenregeling alleen gebruiken voor werknemers met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

In 2 gevallen moet u voor postactieve werknemers de vergoedingen en verstrekkingen in uw vrije ruimte onderbrengen. Dat geldt voor:

  • producten uit uw eigen bedrijf
  • verstrekkingen die u ook aan uw werknemers geeft, zoals een kerstpakket


Stap 2: Kies: loon werknemer of vrije ruimte van de werkkostenregeling
U bepaalt zelf welke vergoedingen en verstrekkingen u behandelt als loon van de werknemer en normaal belast, en voor welke u de werkkostenregeling toepast. Maar:

  • Een auto van de zaak, een dienstwoning, boetes en vergoedingen en verstrekkingen voor criminele activiteiten zijn altijd loon van de werknemer.
     
  • Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen kunt u onbelast vergoeden en verstrekken zonder dat dat ten koste gaat van uw vrije ruimte. Zie voor meer informatie: Gerichte vrijstellingen en Nihilwaarderingen.


U moet de keuze tussen loon en vrije ruimte maken vóór u de vergoedingen betaalt of de verstrekkingen geeft. U maakt een keuze door in uw administratie de regels van de werkkostenregeling toe te passen, of de vergoeding of verstrekking te behandelen als loon van de werknemer. Deze keuze hoeft u niet bij ons te melden. Hebt u eenmaal een keuze gemaakt, dan is die keuze definitief. Wel mag u achteraf fouten herstellen als u bijvoorbeeld een vergoeding als loon hebt behandeld terwijl u met uw werknemer een vrije vergoeding had afgesproken, of andersom. U moet deze correcties in uw loonadministratie en in uw aangifte loonheffingen verwerken.

Binnen de werkkostenregeling kunt u nog steeds belast loon omzetten in een onbelaste vergoeding of verstrekking voor bijvoorbeeld een fiets. De werkkostenregeling geeft u grotere vrijheid om hierover afspraken te maken. U kunt een cafetariaregeling bijvoorbeeld zonder meer uitbreiden voor fietsen met hulpmotor.

Let op!
Een cafetariaregeling kan tot gevolg hebben dat het brutoloon van uw werknemer lager wordt. Dat geldt voor individuele regelingen en regelingen die in een cao vastliggen. In plaats van een bepaald bedrag aan brutoloon, geeft u uw werknemer bijvoorbeeld een belastingvrije vergoeding voor reiskosten. Bij de berekening van uw vrije ruimte gaat u uit van dit lagere brutoloon.

Als u vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte onderbrengt
U bepaalt zelf welke vergoedingen en verstrekkingen u niet tot het loon van de werknemer rekent, maar in de vrije ruimte onderbrengt. Voor het onderbrengen van deze vergoedingen en verstrekkingen hoeft uw werknemer niet eerst zelf kosten te maken. U hoeft dus geen bonnen of betalingsbewijzen van uw werknemers te vragen.

Let op!
Als u aan 1 of enkele werknemers vergoedingen of verstrekkingen geeft die veel meer dan gebruikelijk zijn, kunnen wij dit corrigeren. Zie voor meer informatie: Gebruikelijkheidstoets.

Ook loon in natura kunt u in de vrije ruimte onderbrengen. Voor loon in natura geldt onder de werkkostenregeling een andere manier van waarderen. Zie hiervoor: Loon in natura waarderen.

U moet bijhouden hoeveel vrije ruimte u nog tot uw beschikking hebt en wanneer u eindheffing moet gaan betalen. Hoe u dat doet, leest u bij: Hoe werkt de vrije ruimte?

Stap 3: Bereken 80% eindheffing
Bereken over het bedrag boven de vrije ruimte 80% eindheffing. Zie voor meer informatie: Hoe werkt de vrije ruimte?
 

Bron: Belastingdienst.nl

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Reageer

•  Entree netwerk-evenementen van EventBranche*
•  2 keer per jaar het EventBranche halfjaarboek
•  4 keer per jaar een kennisdossier
•  Plaats jouw eigen nieuws
•  Korting op het plaatsen van vacatures
•  Bedrijfsvermelding op www.evenementorganiseren.nl.

*uitgezonderd o.a. Gouden-Giraffe, de BeachBrancheBarbecue. Voor enkele evenementen naast onze 4 reguliere bijeenkomsten vragen wij een entree- of ticketfee.

Alle reden om NU lid te worden, want in april 2021 verschijnt het eerst dubbeldikke halfjaarboek met alle houvast, inzichten, kansen, trends en ontwikkelingen voor live, experience en events van morgen...

LEES HIER UITGEBREID WAT HET LIDMAATSCHAP INHOUDT

EventBranche supporting partners

EventBranche preferred partners